Pacientu datu arhīvs 

Arhīvs


par iesnieguma aizpildīšanu, arhīvs T:67011256; 20288036;

par iesnieguma iesniegšanu/saņemšanu, lietvedība T: 67011216; 28367383

 

Izziņas izsniedz


Darba dienās: 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Izziņas par dzimšanas laiku iesniegšanas/saņemšanas kārtība

Ja esat dzimis/usi vai Jūsu bērns/i ir dzimuši Rīgas Dzemdību namā, Jums ir iespēja noskaidrot savu vai sava/u nepilngadīgo bērnu precīzu dzimšanas laiku.

Ziņas par citu personu dzimšanas laiku ir konfidenciāla informācija un tā netiek sniegta.

Rīgas Dzemdību namā nav informācijas par citās ārstniecības iestādēs dzimušajām personām.

Iesniegumu izziņas saņemšanai iesniedz:

Izziņas saņemšana:

>      aizpildītu iesnieguma veidlapu (pirmo daļu) nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi arhivs@rdn.lv

vai

>      aizpildītu iesnieguma veidlapu (pirmo daļu) nosūtot pa pastu, adrese: Miera iela 45, Rīga, LV-1013

Izziņa jāsaņem personīgi Rīgā, Miera ielā 45, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību (IDe karti) vai autovadītāja apliecību) un maksājumu apliecinošu dokumentu

vai

>      aizpildītu iesnieguma veidlapu (pirmo daļu) iesniedzot personīgi Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību nama Lietvedībā, 1.stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu

Izziņu iespējams saņemt personīgi, elektroniski vai pa pastu, iesniegumā norādot savu e-pasta vai dzīvesvietas adresi

 

Šī izziņas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība attiecas tikai uz izziņām par dzimšanas laiku. Augstākminētais iesniegums nav paredzēts citas informācijas saņemšanai Dzemdību nama arhīvā.

 

Iesniegumu izziņas saņemšanai pieņem un izziņas izsniedz

darbdienās 9.00. – 12.00. un 13.00 – 16.00.

 

Izziņa tiek sagatavota 15 (piecpadsmit) dienu laikā.

Norādītājā laikā neizņemtās izziņas tiek uzglabātas ne ilgāk kā 2 (divus) gadus.

 

Konsultācijas:

par iesnieguma aizpildīšanu: arhivāre t.67011256, 20288036

par iesnieguma iesniegšanu un izziņas saņemšanu: lietvede t.67011216, 28367383

 

Maksa par izziņas sagatavošanu ir EUR 14.00*, saskaņā ar Rīgas Dzemdību nama Maksas pakalpojumu cenrādi. Samaksu iespējams veikt pirms izziņas saņemšanas, samaksājot Rīgas Dzemdību nama kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai arī savlaicīgi veicot pārskaitījumu (rekvizīti) un līdzi ņemot maksājuma uzdevumu. Maksājot ar pārskaitījumu, obligāti jānorāda maksājuma mērķis: „Arhīvs. Izziņa par dzimšanas laiku”.

*   Pirms pieprasiet informāciju no Rīgas Dzemdību nama arhīva, pārliecinieties vai esat dzimis/usi Rīgas Dzemdību namā, jo izziņa ar negatīvu rezultātu arī ir maksas pakalpojums.

Uzmanību!

> Informācijas meklēšanai arhīvā nozīmīgs kritērijs ir: datums, kad dzemdētāja iestājusies Rīgas Dzemdību namā. Šis datums ir nozīmīgs tādēļ, ka ieraksti reģistrācijas žurnālos, kuros atrodama informācija, ir sistematizēti pēc datuma, kad paciente iestājusies stacionārā. Senāko gadu ieraksti ir veikti rokrakstā, nereti ir grūti salasāmi vai pilnībā nesalasāmi, vai veikti nepilnīgi (var nebūt ieraksts par precīzu dzimšanas laiku).

> Tikai kopš 1972.gada reģistrācijas žurnālu glabāšanas termiņš ir 75 gadi. Līdz tam glabāšanas termiņš bija 25 gadi, tādēļ daļa reģistrācijas žurnālu nav saglabājušies.

Uzmanību!

Rīgas Dzemdību namā nav informācijas par citās ārstniecības iestādēs dzimušajām personām.

Iepriekš dzemdības Rīgā pieņēma šādās ārstniecības iestādēs**:

> Rīgas 1.slimnīca, Bruņinieku iela 5, Rīga, arhīva tālrunis 67366391;

> Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, Rīga, arhīva tālrunis 67069628;

> Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Lielvārdes iela 68, Biķernieki, Rīga, arhīva tālrunis 67038123;

> Rīgas 6.slimnīca, Dzirciema iela 24, Rīga. Slimnīca likvidēta. Pēc Latvijas Valsts arhīva informācijas viņu arhīvā nodota medicīniskā dokumentācija par laiku no 1978.gada līdz 1997.gadam;

> Rīgas 3.slimnīca, Maskavas iela 122/128, Rīga. Slimnīca likvidēta. Telpās atrodas Rīgas slimnīca „Bikur Holim”. Pēc Latvijas Valsts arhīva informācijas ne Rīgas slimnīca „Bikur Holim”, ne Latvijas Valsts arhīvā nav atrodama likvidētās slimnīcas medicīniskā dokumentācija;

> Informācija par dzimšanas laiku, iespējams, ir pieejama Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.

Informācija: https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/ipasa_statusa_institucijas/dzimtsarakstu_nod/default.htm.

** šīm ziņām ir informatīvs raksturs, tās iegūtas, sazinoties ar minētajām institūcijām.