Pacientu datu arhīvs 

 

Izziņas par dzimšanas laiku iesniegšanas/saņemšanas kārtība

 

Ja esat dzimis/usi vai Jūsu bērns/i ir dzimuši Rīgas Dzemdību namā, Jums ir iespēja noskaidrot savu vai sava/u nepilngadīgo bērnu precīzu dzimšanas laiku.

 

Ziņas par citu personu dzimšanas laiku ir konfidenciāla informācija, un tā netiek sniegta.

 

Maksa par izziņas sagatavošanu ir EUR 14.00*, saskaņā ar Rīgas Dzemdību nama Maksas pakalpojumu cenrādi. Lai saņemtu izziņu, ir jāveic priekšapmaksa ar pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem, kā maksājuma mērķi norādot: „Arhīvs. Izziņa par dzimšanas laiku” vai jāsamaksā Dzemdību nama kasē, iesniegumu iesniedzot.

 

* Pirms pieprasat informāciju no Rīgas Dzemdību nama arhīva, pārliecinieties, ka esat dzimis/usi Rīgas Dzemdību namā. Izziņa ar negatīvu rezultātu ir apmaksājama kā maksas pakalpojums. Iespējams, ka informācija par dzimšanas vietu, ja tā nav noskaidrojama citādi, ir pieejama Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā, Brīvības ielā 86, Rīgā.


Iesnieguma iesniegšana:

  • aizpildītu iesnieguma veidlapas pirmo daļu nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi arhivs@rdn.lv, pievienojot bankas izdruku*, kas apliecina maksājumu,

vai

  • aizpildīt iesnieguma veidlapu,personīgi ierodoties Rīgas Dzemdību namā (Lietvedībā, 1.stāvā), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu (bankas izdruku vai kases čeku).

* maksājums jāveic no personīgā bankas konta, lai identificētu iesnieguma autoru.

 

Izziņas saņemšana:


elektroniski, pa pastu vai personīgi: izziņu iespējams saņemt, personīgi ierodoties Rīgas Dzemdību namā, elektroniski vai pa pastu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

 

Šī izziņas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība attiecas tikai uz izziņām par dzimšanas laiku. Augstākminētais iesniegums nav paredzēts citas informācijas saņemšanai Dzemdību nama arhīvā.

 

Iesniegumu izziņas saņemšanai pieņem un izziņas izsniedz Dzemdību nama Lietvedībā, 1.stāvā darbdienās 9.00. – 12.00. un 13.00 – 16.00.

 

Izziņa tiek sagatavota 15 (piecpadsmit) dienu laikā. Neizņemtās izziņas tiek uzglabātas 2 (divus) gadus.

 

Konsultācijas par iesnieguma iesniegšanu un izziņas saņemšanu: lietvede t.67011216, 28367383.Uzmanību!

  • Informācijas meklēšanai arhīvā nozīmīgs kritērijs ir: datums, kad dzemdētāja iestājusies Rīgas Dzemdību namā. Šis datums ir nozīmīgs tādēļ, ka ieraksti reģistrācijas žurnālos, kuros atrodama informācija, ir sistematizēti pēc datuma, kad paciente iestājusies stacionārā. Senāko gadu ieraksti ir veikti rokrakstā, nereti ir grūti salasāmi vai pilnībā nesalasāmi, vai veikti nepilnīgi (var nebūt ieraksts par precīzu dzimšanas laiku).
  • Tikai kopš 1972.gada reģistrācijas žurnālu glabāšanas termiņš ir 75 gadi. Līdz tam glabāšanas termiņš bija 25 gadi, tādēļ daļa reģistrācijas žurnālu nav saglabājušies.

  • Rīgas Dzemdību namā nav informācijas par citās ārstniecības iestādēs dzimušajām personām.

 

Iepriekš dzemdības Rīgā pieņēma šādās ārstniecības iestādēs**:

  • Rīgas 1.slimnīca, Bruņinieku iela 5, Rīga, arhīva tālrunis 67366391;
  • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, Rīga, arhīva tālrunis 67069628;
  • Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Lielvārdes iela 68, Biķernieki, Rīga, arhīva tālrunis 67038123;
  • Rīgas 6.slimnīca, Dzirciema iela 24, Rīga. Slimnīca likvidēta. Pēc Latvijas Valsts arhīva informācijas viņu arhīvā nodota medicīniskā dokumentācija par laiku no 1978. gada līdz 1997. gadam;
  • Rīgas 3.slimnīca, Maskavas iela 122/128, Rīga. Slimnīca likvidēta. Telpās atrodas Rīgas slimnīca „Bikur Holim”. Pēc Latvijas Valsts arhīva informācijas ne Rīgas slimnīca „Bikur Holim”, ne Latvijas Valsts arhīvā nav atrodama likvidētās slimnīcas medicīniskā dokumentācija.

** šīm ziņām ir informatīvs raksturs. Lai precizētu informāciju, lūdzam sazināties ar nepieciešamo institūciju.